Can Cozy pattern

It's been a while since I made a crochet pattern. Today I made can cozy's for a friends husband. It's his birthday soon.
 
 
I used Svarta Fåret's Tilda-yarn och crochethook 3,5 mm.
 
 
Abbreviations:
MR - magic ring
Ch - chain
Sc - single crochet
Slst - slip stitch
St - stitch
 
Pattern cantunnel (make 2):
Ch 45. Close to a ring with slst. OBS make sure the ring dont get twisted.
Crochet around the ring until the tunnel is about 8 cm high. I made 22 rounds.
Block the tunnel around a can before you fasten the threads.
 
Pattern boob (make 2):
Begin with pink.
V1: MR. 5 sc in the ring. Pull the ring close and make a slst. Change to skincolour (5)
V2: 2 sc in each st (10)
V3: *1 sc, 2 sc in next st*, repeat until end of round (15)
V4: *2 sc, 2 sc in next st*, repeat until end of round (20)
V5-6: 1 sc in each st (20)
Finish off and save a long thread to sew the boob on the tunnel. Use the pink trhead from MR to make a couple of knots to form a nipple. Fasten the threads on the inside of the boob.
 
 
Pattern penis:
Begin with pink.
V1: MR. 5 sc in the ring. Pull the ring close and make a slst (5)
V2: 2 sc in each st (10) Change to skincolour.
V3-12: 1 sc in each st (10)
Finish off and save a long thread to sew the penis on the tunnel. With the pink thread from the MR you can make "incision" on the penis and then fasten the thread on the inside. One tip is to do this before you crochet to far on the penis, it's not easy turning the little piece inside out.
 
 
Pattern testicles (make 2):
V1: MR. 5 sc in the ring. Pull the ring close and make a slst (5)
V2: 2 sc in each st (10)
V3: 1 sc in each st (10)
V4: 2 sc together (5)
Finish off and fasten the threads.
 
Fill the parts with stuffing and sew on to the tunnels according to the pictures. I used the thread from the penis to sew the testicles on also (less threads to fasten in the end).
 
 
Happy crocheting!
 
 

"Can cozy" virkmönster

Det var länge sedan sist. Men nu har jag konstruerat ett nytt virkmönster.
En kompis man fyller år och då önskade hon sig ett par can cozy's.
 
Jag använde mig av Svarta Fårets Tilda-garn och virknål 3,5 mm.
 
Förkortningar:
MR - magisk ring
Lm - luftmaska
Fm - fastmaska
Sm - smygmaska
M - maska
 
Mönster burktunnel (gör 2):
Gör 45 lm. Slut till en ring med sm, OBS var nogrann att ringen inte blir snurrad.
Virka runt ringen tills tunneln är ca 8 cm hög. Jag gjorde 22 varv.
Blocka tunneln runt en burk innan du fäster trädarna.
 
Mönster tutte (gör 2):
Börja med rosa.
V1: MR. 5 fm i ringen. Dra åt ringen och slut med sm. Byt färg till hudfärg. (5)
V2: 2 fm i varje m (10)
V3: *1 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa varvet ut (15)
V4: *2 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa varvet ut (20)
V5-6: 1 fm i varje m (20).
Avsluta och spara en lång trådbit för att kunna sy fast tutten. Använd den rosa tråden från MR för att göra ett par knutar så det bildas en liten bröstvårta. Fäst sedan trådarna på insidan av tutten.
 
Mönster snopp:
Börja med rosa.
V1: MR. 5 fm i ringen. Dra åt ringen och slut med sm. (5)
V2: 2 fm i varje m (10) Byt till hudfärg.
V3-12: 1 fm i varje m (10).
Avsluta arbetet och spara en trådbit för att sy fast snoppen. Med den rosa tråden från MR kan man göra "skåran" på snoppen och sedan fästa tråden på insidan. Ett tips är att göra detta innan du kommer för långt på snoppen, blir pilligt att vända in och ut på arbetet.
 
Mönster testiklar (gör 2):
V1: MR. 5 fm i ringen. Dra åt ringen och slut med sm (5)
V2: 2 fm i varje m (10)
V3: 1 fm i varje m (10)
V4: 2 fm tillsammans (5)
Avsluta och fäst trådarna.
 
Fyll delarna med vadd och sy på "tunnlarna" enligt bilderna. Tråden från snoppen använde jag även för att sy fast testiklarna (blir mindre trådar att fästa).
 
 

Traktorspaning

Ingen missade väl att det snöade igår. Grannen plogade vägen och självklart var Dexter på plats i fönstret för att titta på. Han hade säkert velat åka med också.
Och när inte Lizzy är på plats får man använda sin ko till pall.
Inte att glömma : Dubbelmössa snöiga dagar!

Mitt livsverk

En blogg om mina barn, livet och handarbete

RSS 2.0